• slider
 • slider
 • slider
 • slider
 • slider
zwiń Poczta - rze.pl
Dane podstawowe
Wyroby i usługi
Wizytówka
Lokalizacja
wszędzie firma opis miejscowość słowa kluczowe
Aby wyszukać firmę, należy wpisać słowo mające min. 3 znaki
Zaawansowane

RZESZOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

rsm.rze.pl

Rok założenia: 1957

Liczba zatrudnionych: 396

Adres:

35-959 Rzeszów
ul. Gałęzowskiego 6
woj. podkarpackie

Kontakt:

 • Telefony:
  • - Centrala (17) 853 20 03
  • - Dział handlowy (17) 853 20 03 wew. 59
 • Faks: (17) 852 06 85
 • E-mail: rsm@rze.pl

Profile działalności

Budowa i remonty mieszkań, zarządzanie, eksploatacja mieszkań, spółdzielnie mieszkaniowe

Osoby zarządzające firmą:

 • Zygmunt Haliniak - Prezes Zarządu RSM, (17) 853 65 93
 • Andrzej Filip - Z-ca Prezesa Zarządu, (17) 853 91 94
 • Stanisław Ruszała - Z-ca Prezesa Zarządu, (17) 853 91 94

Osoby kontaktowe:

 • Alicja Lampart - Specjalista ds. Człon.-Mieszk., (17) 853 20 03 wew.59
Wyroby i usługi

OFEROWANE:

 • Realizacja budownictwa mieszkaniowego i lokali użytkowych
 • Zarządzanie i eksploatacja zasobami mieszkaniowymi
 • Usługi z zakresu robót remontowych eksploatacji dźwigów osobowych i towarowych
 • Legalizacja wodomierzy

POSZUKIWANE:

 • Wykonawstwo robót ogólnobudowlanych i remontowych
 • Dostawa materiałów z zakresu eksploatacji zasobów mieszkaniowych
Dane podstawowe
Wizytówka

Jesteśmy jedną z najstarszych Spółdzielni Mieszkaniowych w regionie Polski Południowo - Wschodniej.
Swoim zasięgiem obejmujemy 5 osiedli rzeszowskich tj.:
- Śródmieście
- 1000 -lecia
- Baranówka
- Os. Kmity
- Krakowska - Południe

Zarządzamy 259 budynkami mieszkalnymi, liczącymi 15 861 mieszkań. Łączna powierzchnia terenów zielonych wynosi 66 ha, a użytkowa lokali 54 345 m2 co stanowi 1/3 powierzchni użytkowej miasta Rzeszowa.
W obrębie Spółdzielni, na zasadach własnego rozrachunku ekonomicznego funkcjonują Zakłady Wykonawstwa Własnego, ukierunkowane na rzecz bieżącej obsługi gospodarki remontowo - konserwacyjnej i utrzymania w sprawności technicznej urządzeń w zasobach Spółdzielni.

I tak możemy wyróżnić:
A. Zakład Konserwacji i Remontów Urządzeń Technicznych specjalizujący się w:
1. Konserwacji , naprawach, remontach i modernizacjach:
- dźwigów
- urządzeń hydroforowych
- domofonów
- anten RTV
2. Usuwanie awarii wod.-kan., c.o., c.c.w., gazowej, elektrycznej oraz dźwigowej.
3. Pomiary instalacji odgromowej
4. Badanie izolacji obwodów elektrycznych i uziomów
5. Przegląd gaśnic i części
6. Czyszczenie sieci i instalacji wod.-kan.
B. Zakład Robót Budowlanych i Konserwacji wykonujący:
1. Przebudowy podłoży i posadzek
2. Roboty dekarskie
3. Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków
4. Wymianę stolarki okiennej
5. Roboty malarskie
6. Odśnieżanie i piaskowanie w czasie zimy
C. Zakład Rolny
Działalność zakładu sprowadza się głównie do utrzymania obiektów i urządzeń technicznych we właściwym stanie, oraz do produkcji drzewek i krzewów dla potrzeb Spółdzielni.
D. Zakład Wodomierzowni
Świadczący usługi w zakresie naprawy, regulacji i legalizacji oraz wymiany wodomierzy.

Gospodarka zasobami mieszkalnymi w Spółdzielni Mieszkaniowej prowadzona jest jako działalność usługowa na rzecz mieszkańców, a podstawowym jej zadaniem jest zapewnienie właściwych warunków zamieszkania, oraz prowadzenie prawidłowej eksploatacji zasobów mieszkalnych.
Uwzględniając potrzeby członków Spółdzielni i osób zainteresowanych, Spółdzielnia realizuje budowę mieszkań w ramach budownictwa wielorodzinnego i w zabudowie szeregowej.

Wyroby i usługi
Lokalizacja
Wizytówka

Administrator Portalu: Centrum Promocji Biznesu 35-114 Rzeszów, ul. Szarych Szeregów 5, tel/fax: (17) 852 56 46

Kontakt z administratorem portalu